Máy chà sàn liên hợp CLEPRO Model: C50E (Dùng điện)

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm