Máy chà sàn liên hợp CLEPRO Model: C50B (Dùng ắc quy)

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm